• ban1

ขั้นตอนแรกหลังจากได้รับมัดจำค่าบล๊อคปั้มเหรียญจากลูกค้าแล้ว

1. ทางโรงงานจะให้ทางช่างศิลปที่ชำนาญในงานพระ เป็นผู้ออกแบบ Draft เส้น
โดยที่ลูกค้าอาจจะส่งเป็น
1. รูปภาพ องค์พระ หรือยันต์ หรือ แบบที่ต้องให้ให้จัดวาง
2. ข้อความที่ต้องการให้จัดวาง
3. รูปแบบของเหรียญที่จะจัดสร้าง
โดยส่งทั้งหมดมาทาง email ของเราได้เลยค่ะ

การ Draft เส้นจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันตามความยากง่ายของงานและ
ร่วมถึงรายละเอียดต่างๆ
หากได้ Draft เส้นหรือแบบร่างแล้วก็จะส่ง Email ให้กับเจ้าของงาน
ซึ่งลูกค้าควรจะตรวจทานในเรื่องของตัวอักษรและการจัดวางอย่างละเอียด

ซึ่งหากหลุดจากขั้นตอนนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวหนังสือ
และการจัดวางได้ค่ะ หากจะเปลี่ยนได้เพียความเหมือนของการแกะแม่พิพม์เท่านั้น

แบบร่างปั้มเหรียญ

แบบร่างสำหรับงานปั้มเหรียญ

แบบเหรียญร่างโรงงาน

แบบร่างส่งให้ลูกค้าหลังจากทำบล๊อคพระ

แบบร่างปั้มเหรียญ

หลังจาก ตกลงที่จะทำตามแบบแล้วจะส่งงานไปยังช่างแกะงานและช่างทำเพลต
ซึ่งจะใช้เวลาแกะประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตามความยากง่ายและรายละเอียด

หากเรียบร้อยทางโรงงานจะส่งรูปถ่ายหรือตะกั่วที่ปั้มแล้ว
หลังจากมีการ Draft เส้นและลงมือแกะบล๊อคแล้วเพื่อให้ลูกค้าดู
เพื่อสามารถปรับแก้รูปหน้าหรือรายละเอียดอื่น ( ซึ่งไม่รวมการจัดวางหรือตัวหนังสือ จะอยู่ในขั้นตอนการเพลท )
ซึ่งสามารถให้ทางเราแก้รูปหน้าตามรูปถ่ายที่ลูกค้าส่งให้ได้ค่ะ

หากไม่เหมือนตามต้นแบบที่ลูกค้าให้มา ทางเราก็แก้ไขให้ค่ะ

รูปแบบบตัวอย่างปั้มเหรียญตะกั่วที่จะปั้มให้ทางลูกค้าดูก่อน

ตัวอย่างปั้มเหรียญเนื้อตะกั่วก่อนปั้มจริง