ราคาเงินและทองคำล่าสุด

ราคาเงินและทองคำล่าสุด
ราคาเงินและทองคำวันนี้ สำหรับใช้ในการปั้มเหรียญหรือหล่อพระ

ราคาทองคำวันนี้ 

สามารถดูได้ที่  http://www.goldtraders.or.th/gold_day.php 

ราคาเงินย้อนหลัง 1 ปี

ราคาเงินย้อนหลัง 1 ปี

ราคาเงินย้อนหลัง 30 วัน

ราคาเงินย้อนหลัง 30 วัน